HOME

Verkeersregelaars in HELMOND en omstreken.

Helmond is een bruisende en actieve stad waar door verenigingen, stichtingen en instellingen met grote regelmaat activiteiten en evenementen worden georganiseerd.
Vaak wordt hierbij gebruik gemaakt van de openbare weg.
De inzet van verkeersregelaars kan dan nodig zijn.
Hieronder volgd nader uitleg over de rol van verkeersregelaars binnen de gemeente Helmond.


Waarom verkeersregelaars?
Verkeersregelaars zijn nodig bij nagenoeg iedere activiteit die plaatsvindt op de openbareweg waar vergunning voor is verleend, en de gemeente heeft bepaald dat inzet verkeersregelaars noodzakelijk is.
Door de grote hoeveelheid van activiteiten, van groot tot klein, is het voor de politie onmogelijk om het verkeer te regelen.
Met de inzet van verkeersregelaars kunnen de activiteiten op een veilige manier doorgang vinden.

Vaststelling aantal verkeersregelaars
Of en hoeveel verkeersregelaars er moeten worden ingezet bij het evenement of de activiteit, wordt bepaald door de gemeente, in samenspraak met de politie.
Deze beoordeling maakt onderdeel uit van de vergunningaanvraag die door de organisatie van de activiteit is ingediend bij de gemeente.
Het aantal vereiste verkeersregelaars wordt opgenomen in de uiteindelijke vergunning of ontheffing.

Soorten verkeersregelaars
De VVH heeft evenementen verkeersregelaars die een instructieverklaring hebben.
Daarnaast zijn er ook beroeps- verkeersregelaars.
Hier zullen we het uitsluitend over de evenementen - verkeersregelaars hebben.

Instructie van verkeersregelaars
Om als verkeersregelaar ingezet te kunnen worden moet eerst een persoonlijk e-learning traject gevolgd worden.
Pas als de eindtoets met goed gevolg is afgelegd kunt u aangesteld worden als evenementen verkeersregelaar.
In de gemeente Helmond worden de instructies onder andere georganiseerd door Vereniging Vrijwillige Verkeersregelaars Helmond e.o.
De e-learning cursus wordt op de computer via internet gevolgd. Ook de bijbehorende eindtoets.
Deze is 1 jaar geldig, en dient dus elk jaar weer met goed gevolg te worden afgelegd.
Deze instructies staan onder toezicht van de SVNL (Stichting verkeersregelaars Nederland) die ook de instructieverklaringen uitgeven.

Klik hier om de meest voorkomende aanwijzingen van een verkeersregelaar te zien.

Aanstelling verkeersregelaars
Aanstelling van de verkeersregelaars vindt plaats aan de hand van de instructieverklaring.
Dit is het bewijs dat de cursus met voldoende resultaat is gemaakt en moet ten alle tijden aan de gemeente overlegd worden.
De aanstelling wordt gedaan door de burgemeester van Helmond of de gemeente waar het evenement plaatsvindt.
De verkeersregelaars van de VVH zijn vast aangesteld in de gemeente Helmond maar kunnen ook in andere gemeenten worden ingezet als de burgemeester van de betreffende gemeente hen aanstelt voor het evenement.

Onze vereniging kan u behulpzaam zijn bij:
* Aanvragen vergunning bij de gemeente.
* Het regelen van de e-learning trainingen.
* Administratieve afwikkelingen van alle papieren.
* uw zoektocht naar bevoegde verkeersregelaars, aangezien wij over de gegevens van een aantal verkeersregelaars beschikken.
* Het lenen van officiële verkeersregelaarshesjes.


Verplichtingen verenigingen en organisatoren
U heeft als organisatie inmiddels een vergunning of ontheffing ontvangen waarin staat dat u verkeersregelaars moet inzetten.

Welke stap moet u nu nemen?
• U gaat zelf verkeersregelaars opleiden en alle bijbehorende administratie verzorgen of:
• U kunt zich melden bij Vereniging vrijwillige verkeersregelaars Helmond e.o.


Uw eerste aanspreekpunt
Verkeersregelaars van de VVH zijn ook de ambassadeurs van uw evenement.
Zij zijn vaak het eerste aanspreekpunt, hier onder een kleine selectie van de vragen die wij voor uw evenement kunnen beantwoorden:

• Wat is er te doen?
• Tot hoe laat duurt het?
• Wat kost de entree, waar zijn de kassa’s?
• Waar kan ik parkeren?
• Zijn er toiletten?
• Is het rolstoeltoegankelijk?

De verkeersregelaars van de VVH doen meer als alleen de weg afzetten bij uw evenement!